مقالات ERAM
title

انواع کوره‌های ذوب (Melting Furnace)

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
مطالعه 5 دقیقه
انواع کوره‌های ذوب (Melting Furnace)

کوره ذوب وسیله (واحدی) است که قابلیت ایجاد حرارت لازم برای ذوب وزن معینی از فلز یا آلیاژ را با سرعت لازم و هزینه های قابل قبول دارد.

بنابر تعریف یک کوره ذوب وسیله (واحدی) است که قابلیت ایجاد حرارت لازم برای ذوب وزن معینی از فلز یا آلیاژ را با سرعت لازم و هزینه های قابل قبول دارد.

انتخاب کوره با توجه به هزینه، کیفیت فلز، نیازهای تولیدی و نوع آلیاژ تعیین می شود. انعطاف پذیری کوره در شرایط مختلف، برای انواع تولید مزیت محسوب می شود.

تقسیم بندی کوره های ذوب بر سه اساس صورت می پذیرد که عبارتند از تقسیم بندی بر اساس نحوه کارکرد ، تقسیم بندی بر اساس نحوه توزیع حرارت و تقسیم بندی بر اساس نوع سوخت مصرفی

تقسیم بندی کوره های ذوب بر حسب نحوه کارکرد

کوره ها بر حسب نحوه کارکرد به دو نوع کوره مداوم Continuous Furnace و کوره تک باری Batch Type تقسیم می شوند.

در کوره مداوم Continuous Furnace ،تغذیه شارژ به داخل کوره از یک سو و تخلیه مذاب و سرباره از سوی دیگر به طور مداوم انجام می گیرد. مانند کوره کوپلا

در کوره های تک باری Batch Type، ابتدا کوره شارژ شده و فرایند ذوب انجام می شود. پس از توقف فرایند ذوب، مذاب و سرباره تخلیه می شود مانند کوره بوته ای

تقسیم بندی کوره های ذوب بر حسب چگونگی اختلاط بار و سوخت

کوره ها بر اساس نحوه تماس و اختلاط سوخت و بار در سه نوع طبقه بندی می شوند. اولین دسته کوره هایی هستند که سوخت در تماس مستقیم با بار است. از مزایای این نوع کوره ها بالا بودن راندمان حرارتی و از معایب این نوع از کوره ها واکنش محصولات سوختن با مذاب و عدم توانایی کنترل ترکیب شیمیایی مذاب است. کوره های کوپلا جزء این دسته از کوره ها هستند.

در نوع دوم محصولات احتراق و شعله در تماس مستقیم با بار است. مثال برای این نوع از کوره ها کوره قوس الکتریکی است.

نوع سوم کوره هایی هستند که در آن ها محصولات احتراق و شعله در تماس غیرمستقیم با بار است. از مزایایی این نوع کوره ها عدم واکنش مستقیم سوختن با مذاب است و می توان ترکیب شیمیایی مذاب را کنترل کرد. راندمان حرارتی کم از معایب این نوع کوره هاست. کوره های القایی جزء این نوع از کوره هاست.

تقسیم بندی کوره های ذوب بر اساس نوع سوخت مصرفی

سومین تقسیم بندی بر اساس نوع سوخت مصرفی در کوره ها است. سوخت جامد، سوخت مایع و گاز، جریان الکتریسیته از انواع منابع تأمین حرارت مصرفی کوره ها هستند.

از معایب مصرف سوخت جامد، مشکل انبار کردن و حمل سوخت به درون کوره است همچنین به دلیل عدم امکان خاموش و روشن کردن به موقع کوره کنترل دمای کوره دشوار می باشد. میزان بالای آلودگی از دیگر معایب این نوع کوره ها است.

دومین نوع سوخت، سوخت مایع و گاز است که از مزایای آن، متداول بودن و در دسترس بودن است.

امکان پذیری کنترل اتمسفر کوره، کنترل ترکیب شیمیایی مذاب، امکان ایجاد فوق گداز بالا، استفاده از نسوز خوب و سرعت ذوب بالا از مزایای استفاده از جریان الکتریسیته در کوره ها است.