اخبار
title

گزارش تصویری// تداوم عملیات احداث کارخانجات نورد سرد شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

۷ شهریور ۱۴۰۰
گزارش تصویری// تداوم عملیات احداث کارخانجات نورد سرد شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

تداوم عملیات احداث کارخانجات نورد سرد شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز