اخبار
title

گزارش تصویری بازدید هیئت عراقی از شرکت ذوب نورد توانارام

۹ مهر ۱۳۹۸
گزارش تصویری بازدید هیئت عراقی از شرکت ذوب نورد توانارام

بازدید هیئت عراقی از شرکت ذوب نورد توانارام

هیات عراقى با حضور مهندس اباذر، رئیس هیئت مدیره گروه صنعتى پارس ساختار از مجموعه توانمندى ها و فعالیت هاى “شرکت ذوب نورد توانارام” بازدید کردند.