اخبار
title

بازدید مدیر امور شعب بانک رفاه در آذربایجان شرقی از گروه صنعتی پارس ساختار

۹ دی ۱۳۹۷
بازدید مدیر امور شعب بانک رفاه در آذربایجان شرقی از گروه صنعتی پارس ساختار

بازدید مدیر امور شعب بانک رفاه در آذربایجان شرقی

محمد رضا کارکن، مدیر امور شعب بانک رفاه در آذربایجان شرقی به همراه تعدادی از معاونین خود با استقبال مهندس اباذر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل گروه صنعتی پارس ساختار از شرکت های پارس ساختار، ذوب نورد توانا رام و صنایع فولاد شهریار تبریز

بازدید کردند.