اخبار
title

گزارش تصویری/بازدید سرپرست بانک ملت در آذربایجان شرقی از گروه صنعتی پارس ساختار

۶ آذر ۱۳۹۷
گزارش تصویری/بازدید سرپرست بانک ملت در آذربایجان شرقی از گروه صنعتی پارس ساختار

بازدید سرپرست بانک ملت در آذربایجان شرقی از گروه صنعتی پارس ساختار

جناب آقای حسین پالیک، سرپرست بانک ملت در آذربایجان شرقی به همراه تعدادی از معاونین خود از شرکت های پارس ساختار، ذوب نورد توانا رام و فولاد شهریار روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه بازدید و همچنین با جناب آقای مهندس اباذر، رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پارس ساختار دیدار و گفت و گو کردند.