اخبار
title

گزارش تصویری از اولین روز حضور گروه صنعتی پارس ساختار در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو

۹ آذر ۱۳۹۸
گزارش تصویری از اولین روز حضور گروه صنعتی پارس ساختار در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو