اخبار
title

گزارش تصویرى از سومین روز هجدهمین نمایشگاه بین المللى ایران متافو

۱۶ آذر ۱۴۰۰
گزارش تصویرى از سومین روز هجدهمین نمایشگاه بین المللى ایران متافو

گزارش تصویرى نمایشگاه بین المللى ایران متافو

شرکت های صنایع فولاد شهریار تبریز، ذوب نورد توانارام، معدنی فرنارام و بازرگانی آشنارام از شرکت های زیر مجموعه گروه صنعتی پارس ساختار در سالن ۳۸ ب، میزبان بازدید کنندگان محترم هستند.