اخبار
title

گزارش تصویرى از دومین روز شانزدهمین نمایشگاه بین المللى ایران متافو

۱۲ آذر ۱۳۹۸
گزارش تصویرى از دومین روز شانزدهمین نمایشگاه بین المللى ایران متافو

شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز، شرکت ذوب نورد توانارام و شرکت بازرگانی آشنارام از شرکت های زیر مجموعه گروه صنعتی پارس ساختار در این دوره از نمایشگاه در سالن ۶ میزبان بازدید کنندگان محترم بودند.

شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز، شرکت ذوب نورد توانارام و شرکت بازرگانی آشنارام از شرکت های زیر مجموعه گروه صنعتی پارس ساختار در این دوره از نمایشگاه در سالن ۶ میزبان بازدید کنندگان محترم بودند.