اخبار
title

گردش چرخ هاى تولید در کارخانه ذوب نورد توانا رام

۲۲ خرداد ۱۳۹۸
گردش چرخ هاى تولید در کارخانه ذوب نورد توانا رام

تلاش متخصصان و کارگران زحمتکش ذوب نورد توانارام با فولاد سخت

تلاش متخصصان و کارگران زحمتکش ذوب نورد توانارام با فولاد سخت