اخبار
title

پیام نوروزی مدیر عامل و رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار

۲۸ اسفند ۱۳۹۸
پیام نوروزی مدیر عامل و رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار

پیام نوروزی مدیر عامل و رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار

برای موفقیت بیشتر، باید اندیشمندانه آغاز کنیم

هر سال که می گذرد و سپری می شود کوله بار دانسته ها و داشته هایمان فزونی می یابد. سال ۱۳۹۸ گذشت، بسیار سخت و گران!

چون می خواهیم از آغاز سخن بگوییم، بنا ندارم تلخی های آن را یادآور شوم. چرا که زیبایی آغاز در دلگرم کنندگی و امید بخشی آن است.

خدا را شاکریم که ایامش را در سلامت، کنار هم یکی پس از دیگری سپری می‏کنیم و بسیار مسروریم که نعمت و توان تلاش و کوشش را به ما عطا فرمود تا به حد خودمان در خلقتش مفید فایده باشیم. آغاز هر چیزی بسیار زیباست، چرا که همواره با امید همراه است، امید به آینده و موفقیت!

تا امروز که آغازی دوباره را در تقویم زندگی اجتماعی خود رقم می زنیم در گروه صنعتی پارس ساختار گرچه به همه ی چشم اندازهای خود دست نیافته ایم اما در حد مقبولی به آنچه خواسته ایم رسیده ایم. سال به سال شرایط خاص تر می شود لذا اندیشیدن و تفکر بیشتری می طلبد. پس برای موفقیت بیشتر، باید اندیشمندانه آغاز کنیم. هر چه هست و هر چه پیش خواهد آمد قطعاً در مقابل ترسیم نقشه ی راهی واقع بینانه نخواهد توانست ما را از اهدافمان دور کند، پس محکوم به تلاش توأم با تفکر هستیم.

ضمن تبریک سال نو، آغاز زیبایی های خلقت را به فال نیک می گیریم و با هم، پیمان می بندیم که همزمان با دگرگونی طبیعت و نو شدن آن، با توانی مضاعف، اندیشه ایی والا و نو، به سوی اهداف متعالی گروه حرکت کنیم تا شاید شکر بخشی از نعمت هستی، وجود و سلامتی مان را بجا آورده باشیم.

موفق باشید

جلیل نواده اباذر