اخبار فولاد
title

ظرفیت تولید مقاطع فولادی به ۴۷ میلیون تن رسید

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
ظرفیت تولید مقاطع فولادی به ۴۷ میلیون تن رسید

براساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حالی که ظرفیت واحدهای تولید کننده مقاطع فولادی تا سال ۱۳۹۹، رسیدن به رقم ۴۵ میلیون تن پیش‌بینی شده بود که ظذفیت این بخش اکنون فراتر از پیش‌بینی‌ها به ۴۷ میلیون تن رسیده است. برپایه جداول آماری وزارت صنعت حاکی است، اکنون تعداد ۱۴۸ واحد تولید کننده […]

براساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حالی که ظرفیت واحدهای تولید کننده مقاطع فولادی تا سال ۱۳۹۹، رسیدن به رقم ۴۵ میلیون تن پیش‌بینی شده بود که ظذفیت این بخش اکنون فراتر از پیش‌بینی‌ها به ۴۷ میلیون تن رسیده است.

برپایه جداول آماری وزارت صنعت حاکی است، اکنون تعداد ۱۴۸ واحد تولید کننده مقاطع فولادی در سطح کشور فعالیت دارند و انتظار می رود تا افق ۱۴۰۴ بالغ بر ۴۶ میلیون تن ظرفیت جدید بر میزان فعلی افزوده شود.

آمار مقدماتی وزارت صنعت از عملکرد تولیدات فولادی در پایان سال ۹۸ ، رقم ۲۰ میلیون و ۵۱۴.۸ هزار تن را نشان می دهد و در مقایسه با عملکرد سال ۹۷ که ۱۹ میلیون و ۶۳۹.۸ هزارتن بود، از رشدی ۴.۵ درصدی حکایت دارد.

براساس روایت این وزارتخانه، اکنون ظرفیت طرح های قابل تحقق در زمینه مقاطع فولادی ۹.۸ میلیون تن است و ظرفیت طرح های محتمل هم ۸.۵ میلیون تن برآورده شده است.

ضمن اینکه ظرفیت طرح های راکد و نامشخص هم ۴۲.۴ میلیون تن قید شده که انتظار نمی رود با توجه به شرایط تسهیلات بانکی و دشواری‌های آن، به این زودی ها فعال شوند.

بنابراین با آمار یاد شده، در مجموع ظرفیت واحد های فعال و طرح های قابل تحقق و محتمل در بخش مقاطع فولادی رقم ۶۵.۳ میلیون تن است.

ایران دهمین فولاد ساز جهان است و یکی از درخواست های همسایگان در زمینه واردات از کشورمان مربوط به مقاطع فولادی است که با شرایط رکود در صنعت ساختمان، این امر مورد استقبال است، اما رونق فعالیت در بخش ساختمان و مسکن این مهم را دشوار خواهد کرد.

برپایه داده های آماری وزارتخانه مزبور، چنانچه بر اساس برنامه ریزی ها، طرح های مربوط به مرحله فعالیت برسند، پیش بینی شده در افق ۱۴۰۴ ظرفیت مازاد واحد های فعال و طرح های قابل تحقق و محتمل به ۱۹.۳ میلیون تن برسد.

وزارت صنعت تصریح دارد، براساس ظرفیت های اعلام شده برای افق ۱۴۰۴ در صورت دستیابی به اهداف، توازن در زنجیره فولاد برقرار خواهد شد، اما برای جبران کمبودها از میان طرح های محتمل آنهایی که از لحاظ زیر ساخت، پیشرفت فیزیکی ، مکان یابی و …در وضعیت مناسبتری باشند، به ظرفیت واحد های فعال و طرح های منتخب افزوده می شود.

همچنین چنانچه نیاز باشد، واحد های راکد و نامشخص نیز  می تواند به ظرفیت های پیش بینی شده افزوده شود.

تازه ترین آمار و بررسی های وزارت صنعت گویای آن است که در مجموع تعداد ۱۹ طرح در زمینه مقاطع فولادی در دست اجرا قرار دارند که ظرفیت آنها ۹.۵ میلیون تن است و با میانگین پیشرفت ۸۱ درصدی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.