اخبار
title

بازدید مدیر کل دفتر صنایع معدنی، معاون فلزی دفتر صنایع معدنی وزارتخانه صنعت، معدن و رئیس هیت مدیره شرکت فولاد میانه از شرکت “ذوب نورد توانارام”

۱۹ آبان ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل دفتر صنایع معدنی، معاون فلزی دفتر صنایع معدنی وزارتخانه صنعت، معدن و رئیس هیت مدیره شرکت فولاد میانه از شرکت “ذوب نورد توانارام”

جناب آقایان مهندس مهدی امیری، مدیر کل دفتر صنایع معدنی، مهندس حاج حیدری معاون فلزی دفتر صنایع معدنی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جناب آقای مهندس نجاتی رئیس هیت مدیره شرکت فولاد میانه از شرکت های “ذوب نورد توانارام”و “صنایع فولاد شهریار تبریز”دو شرکت زیر مجموعه گروه صنعتی پارس ساختار بازدید کردند.

جناب آقایان مهندس مهدی امیری، مدیر کل دفتر صنایع معدنی، مهندس حاج حیدری معاون فلزی دفتر صنایع معدنی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جناب آقای مهندس نجاتی رئیس هیت مدیره شرکت فولاد میانه از شرکت های “ذوب نورد توانارام”و “صنایع فولاد شهریار تبریز”دو شرکت زیر مجموعه گروه صنعتی پارس ساختار بازدید کردند.