اخبار فولاد
title

بازار ورق سی آی اس در ثبات

۱۵ مرداد ۱۳۹۸
بازار ورق سی آی اس در ثبات

بازار صادرات ورق سی آی اس در ثبات است و آخرین قیمت ۴۴۰ تا ۴۶۰ دلار هر تن فوب ثبت شده است. به گزارش کالاخبر به این ترتیب بازار این محصول به ثابتی نسبی رسیده در حالی که پیش از این قیمت درخواستی خریداران ۲۰ تا ۳۰ دلار کمتر از پیشنهاد ها بود. حال ظاهرا اختلاف […]

بازار صادرات ورق سی آی اس در ثبات است و آخرین قیمت ۴۴۰ تا ۴۶۰ دلار هر تن فوب ثبت شده است.

به گزارش کالاخبر به این ترتیب بازار این محصول به ثابتی نسبی رسیده در حالی که پیش از این قیمت درخواستی خریداران ۲۰ تا ۳۰ دلار کمتر از پیشنهاد ها بود.

حال ظاهرا اختلاف قیمت درخواستی و پیشنهادی کمتر شده است. ترکیه اخیرا در ۴۴۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه از اوکراین ورق گرم خریده است.ورق گرم روسیه نیز ۴۸۰ تا ۴۹۰ دلار هر تن سی اف آر ترکیه  است که معادل ۴۶۰ تا ۴۷۵ دلار هر تن فوب است.

در خاور میانه نیز ورق گرم روسیه ۴۵۰ تا ۴۶۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه است و در مصر نیز ۴۸۰ تا ۴۹۰ دلار هر تن سی اف آر است.