اخبار
title

گزارش تصویری بازدید جناب آقای دکتر نواده اباذر مدیر ارشد اجرایی گروه صنعتی پارس ساختار از احداث کارخانجات نورد گرم و سرد شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز

۲ بهمن ۱۴۰۱
گزارش تصویری بازدید جناب آقای دکتر نواده اباذر مدیر ارشد اجرایی گروه صنعتی پارس ساختار از احداث کارخانجات نورد گرم و سرد شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز

گزارش تصویری بازدید جناب آقای دکتر نواده اباذر مدیر ارشد اجرایی گروه صنعتی پارس ساختار از احداث کارخانجات نورد گرم و سرد شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز  

گزارش تصویری بازدید جناب آقای دکتر نواده اباذر مدیر ارشد اجرایی گروه صنعتی پارس ساختار از احداث کارخانجات نورد گرم و سرد شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز