اخبار
title

گزارش تصویری از ادامه عملیات احداث کارخانجات نورد سرد شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

۲۹ خرداد ۱۴۰۲
گزارش تصویری از ادامه عملیات احداث کارخانجات نورد سرد شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

پارس ساختار نماد تلاش و ايستايى

پارس ساختار نماد تلاش و ايستايى