اخبار
title

پیام نوروزی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پارس ساختار

۲۰ فروردین ۱۳۹۸
پیام نوروزی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پارس ساختار

پیام نوروزی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پارس ساختار

اندیشمندان اعتقاد دارند چون فکر می کنیم و تلاش داریم پس هستیم. اما تعمق در این کلام این واقعیت را افاده می کند که صرف وجود در سایه تفکر و تلاش، نمی تواند آن روح متعالی را در انسانیت انسان متبلور کند.

توان تفکر در کنار سلامت برای تلاش، زمانی آسایش و آرامش را برای جامعه بشری به ارمغان می آورد که توام با خیرخواهی و صلح جویی بوده و البته فرهنگ شکرگزاری در قبال مخلوق و خالق را نیز به همراه داشته باشد.

آنچه مسلم است، نعمات الهی و مسئولیت های اجتماعی، تماماً امانات خداوند در اختیار مخلوق می باشد، موقت و زوال پذیر که ناگزیر از استرداد آن به صاحب اصلی اش هستیم و چه خوب خواهد بود که در هر جایی، هر سطحی و هر مقامی امانتدار خوبی بوده و بتوانیم با بهره گیری از داشته ها گامی در مسیر بهبود معیشت دنیوی و اخروی مخلوق برداریم.

در انتهای سال پر فراز و نشیب ۱۳۹۷ و آغاز سال توأم با بیم و امید ۱۳۹۸، امید داریم توانسته باشیم با ایجاد اشتغال پایدار و استدامه توسعه پایدارتر، شکرگزار نعماتش بوده و در مقام تشکر از مخلوقاتش نیز سربلند بوده باشیم.  گرچه روزهای دشواری را سپری می کنیم اما بنابر سنت معهود الهی روزهای خوش و سخت در میان مردم دست به دست می شود و این خاصیت زندگی دنیویست.

در این آغاز زیبای طبیعت ضمن تبریک سال نو و تحول زمین امیدوارم در سال جدید شاهد تحول افکار انسانها و زمامداران دنیا در راستای تلاش برای صلح و آرامش نوع بشریت بوده و سلامتی، سربلندی و اقتدار میهن اسلامی را از خداوند متعال مسئلت دارم

جلیل نواده اباذر

مدیر عامل