اخبار
title

پارس ساختار واحد نمونه صنعتی آذربایجان شرقی

۲۲ تیر ۱۴۰۲
پارس ساختار واحد نمونه صنعتی آذربایجان شرقی

در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن و تجلیل از واحدهای برگزیده روز صنعت و معدن آذربایجان شرقی در  سالن بین المللی همایش خاوران تبریز ، گروه صنعتی پارس ساختار به عنوان واحد نمونه آذربایجان شرقی انتخاب و تندیس این عنوان به جناب آقای دکتر نواده اباذر نایب رییس گروه اهدا شد.

پارس ساختار واحد نمونه صنعتی آذربایجان شرقی
پارس ساختار واحد نمونه صنعتی آذربایجان شرقی
پارس ساختار واحد نمونه صنعتی آذربایجان شرقی
پارس ساختار واحد نمونه صنعتی آذربایجان شرقی
پارس ساختار واحد نمونه صنعتی آذربایجان شرقی
پارس ساختار واحد نمونه صنعتی آذربایجان شرقی
پارس ساختار واحد نمونه صنعتی آذربایجان شرقی
پارس ساختار واحد نمونه صنعتی آذربایجان شرقی
پارس ساختار واحد نمونه صنعتی آذربایجان شرقی

در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن و تجلیل از واحدهای برگزیده روز صنعت و معدن آذربایجان شرقی در  سالن بین المللی همایش خاوران تبریز ، گروه صنعتی پارس ساختار به عنوان واحد نمونه آذربایجان شرقی انتخاب و تندیس این عنوان به جناب آقای دکتر نواده اباذر نایب رییس گروه اهدا شد.